วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 5/2558การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 5/2558 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดย พล.ต.ต.สุรพล  ศรีวงศ์  รอง ผบช.รร.นรต. เป็นประธานฯ คณะกรรมการเพื่อการวิจัยฯ พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและพิจารณาโครงการวิจัยของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย รร.นรต.

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 2/2558การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 2/2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดย พล.ต.ต.สุรพล  ศรีวงศ์  รอง ผบช.รร.นรต. เป็นประธานฯ คณะกรรมการเพื่อการวิจัยฯ พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและพิจารณาโครงการวิจัยของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย รร.นรต.

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 1/2558


                      การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดย พล.ต.ต.สุรพล  ศรีวงศ์   รอง ผบช.รร.นรต. เป็นประธานฯ คณะกรรมการเพื่อการวิจัยฯ พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและพิจารณาโครงการวิจัยของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย รร.นรต.

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม 5 ส
 


                        กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ข้าราชการตำรวจร่วมทำความสะอาดจัดระเบียบสถานที่ทำงาน และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้ากรอบมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"วันที่ 23 ก.ย.2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. อาจารย์ เวชยันต์  เฮงสุวนิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร ในการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้ากรอบมาตรฐานสากลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" โดยมีคณาจารย์ รร.นรต. และข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมอบรมโครงการ ณ อาคารสามพรานภิรมย์ รร.นรต.

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจปีที่ 4

วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจปีที่ 4 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญชวน

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจ

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เข้ากรอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" ในวันที่ 23 ก.ย. 2556  ณ อาคารสามพรานภิรมย์